Wijzigingen in de Stichting

Door een aantal veranderingen is recent de samenstelling van de stichting veranderd en heeft tot een aantal aanpassingen geleid, zowel organisatorisch als op bestuursniveau.

Het bestuur bestaat nu uit:
Voorzitter: Gert Foekens,
Penningmeester: Guus Koster
Secretaris: Chris Wolters

informatie: bestuur@stichtingstedendriehoek.nl

Voormalige leden / licentiehouders:
RTV Apeldoorn en Omroep Deventer
De publieke omroep van Deventer wordt momenteel verzorgt door Salland1 (voorheen RTV Deventer)
de publieke omroep van Apeldoorn wordt momenteel verzorgd door de Valouwe media stichting als samen1radio